H B Hammar Etikkonsult

 

Ett spännande liv

Jag disputerade för teologie doktorsgrad på en avhandling om J A Eklund. Han var en sann västgöte, född i Ryda,  senare under många år biskop i Karlstad. Eklund talade om hembygden i alla möjliga sammanhang. Det blev följaktligen en hel del av "hembygd" i min avhandling. Efter disputationen sa min hustru Ingrid: "Jag tycker det har blivit lite väl mycket av hembygd. Kan vi inte lämna allt vad hembygd heter lite bakom oss och söka oss till utlandet?!" Så blev det. I tre olika omgångar. Men vi kom alltid ihåg vår egen hembygd, Norra Rörum i Skånes hjärta. Nu vilar Ingrid där, alltsedan Alla Hjärtans Dag 2013. Ett spännande liv hade nått sitt slut.

 

 

Vasaloppspräst, hur så?

Jag har åkt loppet tjugofem gånger, bland präster rekord!

 

H B Hammar, ja, det är jag, det!!

Vänd Dig med förtroende till mig. Jag har mycket intressant att berätta...

Jag erbjuder föreläsningar i en rad ämnen av allmänmänskligt intresse. Min erfarenhet är brokig och bred, från tre olika världsdelar.

* * * 

 

Här talar erfarenheten

Ja, verkligen! Jag har tjänstgjort i stora församlingar och i små, i stad och på landsbygd, hemma och utomlands. Min erfarenhet är alltså, smaka gärna på ordet, ENORM! Jag har i dagsläget SJU ämnen på min lista. Det har ingenting att göra med att sju är ett heligt tal. Det har bara blivit så.

* * *

Mitt motto lyder så här:

Jag brinner fortfarande av lust av få förmedla något ur mitt spännande förråd! För jag har verkligen spännande saker att berätta om.

 

Jag vänder mig till grupper av alla slag, församlingar, föreningar och idéella organisationer.

 

Jag kan förresten - det måste jag få nämna redan här - mer än de flesta om Rom och Vatikanen, om Sydafrika, och inte minst om Vasaloppet! Det är ju jag som är Vasaloppsprästen!

 

 

* * *

 

H B Hammar Etikkonsult

 

   H B Hammar Etikkonsult 2017